david19710102
超级版主

[2023] [美国] [剧情] [追更] [BT下载][闪谷 Shining Vale 第二季][更新至07集][英语中字][MKV][720P/1080P][多版]

-->


◎译  名 闪谷 第二季

◎片  名 Shining Vale Season 2

◎年  代 2023

◎产  地 美国

◎类  别 喜剧/恐怖

◎语  言 英语

◎上映日期 2023-10-13(美国)

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt20200522/

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/36518807/

◎集  数 8

◎主  演 柯特妮·考克斯 Courteney Cox


◎简  介


  《老友记》女星柯特妮·考克斯将主演Starz惊悚喜剧剧集《闪谷》试播集。柯特妮将饰演帕特,她在无人管教、沉迷于毒品与酒精的生活中长大。她将这段成长经历及转变写成了小说,成为了畅销书作家。然而她的生活依旧不如意,没有灵感,与丈夫的生活缺乏爱情的滋润,处于青春期的孩子讨厌她。为了改变,她搬到了郊区的一所房子,但可怕的事情随之发生。试播集由莎朗·豪根、杰夫·艾斯德夫操刀剧本,迪尔巴拉·沃尔什(《使女的故事》)执导。前一季:http://www.btbtt11.com/thread-index-fid-950-tid-4620798.htm 

#1楼
发帖时间:2023-10-13 21:02:14   |   回复数:8
david19710102
超级版主

MKV 360P无字片源


7 个附件 售价 大小 下载 时间

Shining.Vale.S02E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 40.29K 812 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 39.22K 665 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 38.67K 609 次 1月前

Shining.Vale.S02E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 37.81K 469 次 27天前

Shining.Vale.S02E05.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 38.39K 343 次 20天前

Shining.Vale.S02E06.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 37.79K 245 次 13天前

Shining.Vale.S02E07.WEB.x264-TORRENTGALAXY.torrent 0 金币 39.18K 126 次 6天前

1月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


18 个附件 售价 大小 下载 时间

Shining.Vale.S02E01.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 42.12K 812 次 1月前

Shining.Vale.S02E01.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 36.03K 763 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 60.06K 693 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 35.34K 651 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.Chapter.Ten.Shes.Real.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 45.26K 630 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 57.59K 581 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 34.49K 567 次 1月前

Shining.Vale.S02E04.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 58.97K 455 次 27天前

Shining.Vale.S02E04.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 33.35K 455 次 27天前

Shining.Vale.S02E04.Smile.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 44.73K 448 次 27天前

Shining.Vale.S02E05.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 59.59K 343 次 20天前

Shining.Vale.S02E05.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 33.91K 343 次 20天前

Shining.Vale.S02E05.The.Miracle.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 44.12K 336 次 20天前

Shining.Vale.S02E06.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 55.15K 273 次 13天前

Shining.Vale.S02E06.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 34.29K 245 次 13天前

Shining.Vale.S02E06.Whats.the.Matter.with.Sandy.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 42.50K 224 次 11天前

Shining.Vale.S02E07.720p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 58.65K 154 次 6天前

Shining.Vale.S02E07.720p.WEB.x265-MiNX.torrent 0 金币 35.57K 133 次 6天前

1月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


19 个附件 售价 大小 下载 时间

Shining.Vale.S02E01.1080p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 44.97K 889 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 49.75K 651 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.1080p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 43.70K 714 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.Chapter.Ten.Shes.Real.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 43.72K 679 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.1080p.WEB.H264-NHTFS.torrent 0 金币 42.21K 630 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 48.60K 567 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.Chapter.Eleven.The.Goat.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 42.26K 539 次 1月前

Shining.Vale.S02E04.1080p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 43.26K 490 次 27天前

Shining.Vale.S02E04.Smile.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 43.26K 532 次 27天前

Shining.Vale.S02E04.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 46.98K 399 次 25天前

Shining.Vale.S02E05.1080p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 43.50K 357 次 20天前

Shining.Vale.S02E05.The.Miracle.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 43.41K 392 次 20天前

Shining.Vale.S02E05.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 47.73K 322 次 16天前

Shining.Vale.S02E06.1080p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 59.92K 280 次 13天前

Shining.Vale.S02E06.Whats.the.Matter.with.Sandy.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.torrent 0 金币 60.09K 245 次 11天前

Shining.Vale.S02E06.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 47.88K 168 次 9天前

Shining.Vale.S02E06.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 47.89K 126 次 6天前

Shining.Vale.S02E07.1080p.WEB.h264-EDITH.torrent 0 金币 42.74K 196 次 6天前

Shining.Vale.S02E07.1080p.HEVC.x265-MeGusta.torrent 0 金币 50.75K 49 次 4天前

1月前 #4楼
david19710102
超级版主

擦枪字幕组

MP4 1080P中英双语字幕

MP4熟肉夸克网盘:

01 https://pan.quark.cn/s/9d7c07e8adbb

02 https://pan.quark.cn/s/fea62dbfa22a

03 https://pan.quark.cn/s/0ab09432dc59

04 https://pan.quark.cn/s/6cfeb87f35b6

05 https://pan.quark.cn/s/2bfba5b85212

06 https://pan.quark.cn/s/63719c7d7f39

07 https://pan.quark.cn/s/ffab3b73f179

MP4熟肉阿里云盘:

01 https://www.aliyundrive.com/s/jXsg9e9NJko

02 https://www.aliyundrive.com/s/hS2dL6yGYPT

03 https://www.aliyundrive.com/s/vX9TpYtFWJg

04 https://www.aliyundrive.com/s/LNeipV6ghYd

05 https://www.aliyundrive.com/s/kKakrPCt2Zv

06 https://www.aliyundrive.com/s/yZmb9aE3nPM

07 https://www.aliyundrive.com/s/Q7XYJXpbb16

MP4熟肉迅雷云盘:

01 https://pan.xunlei.com/s/VNgdNNKZzAYR0mzf2YqzoqMzA1?pwd=mf2m#

02 https://pan.xunlei.com/s/VNhCGkhFMRlv5rP_0t_B-LcBA1?pwd=d2r3#

03 https://pan.xunlei.com/s/VNhlXmWpWxMCF6FUYQd19YJfA1?pwd=i3qm#

04 https://pan.xunlei.com/s/VNiKU8HSydoXy61L6Qf_xErqA1?pwd=8urv#

05 https://pan.xunlei.com/s/VNit9crUsilw2vpttOGvd_46A1?pwd=9hyu#

06 https://pan.xunlei.com/s/VNjSwCyijGmlo-8eY3J6cz1xA1?pwd=cv6v#

07 https://pan.xunlei.com/s/VNk4AaP3hsU_VQs-DQWfgBYvA1?pwd=tzb7#

MP4熟肉百度网盘:

01 https://pan.baidu.com/s/1MJlD4gPgRYE-_mZVO4JsmQ?pwd=9d1x 提取码:9d1x

02 https://pan.baidu.com/s/1BETtf8Ri7ZY_WxTSet82vw?pwd=sgg4 提取码:sgg4

03 https://pan.baidu.com/s/1nbkGWt-4AD-T8Ah6EKTXig?pwd=tby5 提取码:tby5

04 https://pan.baidu.com/s/1QwVAULCQ1-aTByM-LkVsLw?pwd=hzq7 提取码:hzq7

05 https://pan.baidu.com/s/1SwcLvSfOQvt2ZtjXi20zBg?pwd=yazc 提取码:yazc

06 https://pan.baidu.com/s/1XAQvmZvwg7tN_4JOHqrSOQ?pwd=418i 提取码:418i

07 https://pan.baidu.com/s/1-9svizjpop24DG76XsrbHw?pwd=ksl0 提取码:ksl0


14 个附件 售价 大小 下载 时间

Shining.Vale.S02E01.1080p.WEB.h264-EDITH.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 48.16K 1183 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.1080p.WEB.h264-EDITH,chs.eng.mp4.torrent 0 金币 45.23K 1085 次 1月前

shining.vale.s02e03.1080p.web.h264-nhtfs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 42.18K 987 次 1月前

Shining.Vale.S02E01.Chapter.Nine.Homecoming.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.擦枪-狼.rar 0 金币 20.30K 63 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.Chapter.Ten.Shes.Real.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.擦枪-狼.rar 0 金币 23.22K 77 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.Chapter.Eleven.The.Goat.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.擦枪-狼.rar 0 金币 23.34K 77 次 1月前

Shining.Vale.S02E04.Smile.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 43.92K 893 次 27天前

Shining.Vale.S02E04.Smile.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.擦枪-狼.rar 0 金币 25.02K 84 次 23天前

Shining.Vale.S02E05.1080p.WEB.h264-EDITH.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 45.04K 644 次 20天前

Shining.Vale.S02E05.The.Miracle.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.擦枪-狼.rar 0 金币 23.56K 49 次 17天前

Shining.Vale.S02E06.1080p.WEB.h264-EDITH.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 39.33K 546 次 13天前

Shining.Vale.S02E06.Whats.the.Matter.with.Sandy.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.擦枪-狼.rar 0 金币 22.20K 42 次 9天前

Shining.Vale.S02E07.1080p.WEB.h264-EDITH.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 43.37K 441 次 5天前

Shining.Vale.S02E07.1080p.WEB.h264-EDITH.擦枪-狼.rar 0 金币 23.62K 21 次 4天前

1月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
1月前 #6楼
david19710102
超级版主

霸王龙压制组 

MP4 1080P官方中字

夸克网盘 https://pan.quark.cn/s/0cd4429dfd7e

百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1-dhnVeIijN3YEfCdr9YLZA?pwd=trex

阿里云网盘 https://www.aliyundrive.com/s/DPKTxRduKiu 更新至03

1月前 #7楼
david19710102
超级版主

字幕


3 个附件 售价 大小 下载 时间

Shining.Vale.S02E01.WEB.x264.繁英双语机翻F.rar 0 金币 22.04K 42 次 1月前

Shining.Vale.S02E02.WEB.x264.繁英双语机翻F.rar 0 金币 24.99K 49 次 1月前

Shining.Vale.S02E03.WEB.x264.繁英双语机翻F.rar 0 金币 25.27K 322 次 1月前

1月前 #8楼
david19710102
超级版主
1127
4天前 #9楼
游客组