Asuka601
超凡入圣№

[2022] [大陆] [剧情] [WEB-4K] 青面修罗[国语配音/中文字幕].Song.of.the.Assassins.2022.2160p.WEB-DL.H265.AAC-HDBWEB 2.92GB

-->

完整标题:青面修罗[国语配音/中文字幕].Song.of.the.Assassins.2022.2160p.WEB-DL.H265.AAC-HDBWEB 2.92GB◎译 名 青面修罗 / 刺局电影 / 刺局 / Song of the Assassins
◎年 代 2022
◎产 地 中国大陆 / 中国香港
◎类 别 剧情 / 动作 / 悬疑
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2022-05-13(中国大陆网络)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8032932/
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26926448/
◎片 长 90分钟
◎导 演 李仁港 Daniel Lee (id:1275585)
◎编 剧 李仁港 Daniel Lee (id:1275585)
   杨惠晴 Ravine Yang (id:1423442)
◎演 员 冯绍峰 Shaofeng Feng (id:1275721)
   胡军 Jun Hu (id:1032540)
   金晨 Gina Jin (id:1315103)
   王庆祥 Qingxiang Wang (id:1300406)
   吕良伟 Ray Lui (id:1037706)
   曾江 Kenneth Tsang (id:1275451)
   高捷 Jack Kao (id:1276076)
   吴岱融 Hugo Ng Doi-Yung (id:1275524)
   盛鉴 Chien Sheng (id:1316991)
   徐少强 Norman Chu (id:1048469)
   修庆 Qing Xiu (id:1314476)
   杜玉明 Yuming Du (id:1317188)
   袁祥仁 Cheung-Yan Yuen (id:1301574)
   闵正 Zheng Min (id:1471457)
   马小茜 Xiaoqian Ma (id:1351721)
   王彦懿 Lele Wang (id:1335316)
   李沛泽 Peize Li (id:1412432)
   籍翀 Chong Ji (id:1383709)
   张浩 Hao Zhang (id:1387705)
   卜冠今 Guanjin Bu (id:1362971)
   侯勇 Yong Hou (id:1274228)
   屈菁菁 Jingjing Qu (id:1316540)
   邬靖靖 Jingjing Wu (id:1317916)
   曲哲明 Zheming Qu (id:1355411)
   洪天照 Sammy Hung Tin Chiu (id:1316889)
   徐歆雨 Xinyu Xu (id:1426572)
   曾佩珊 Susanna Tsang (id:1418333)
   李仁港 Daniel Lee (id:1275585)
   张理忠 Lizhong Zhang (id:1393214)
   李艳美 Amy (id:1440949)
   杨惠晴 Ravine Yang (id:1423442)
   彭瑛朝 Penny (id:1430873)

◎简 介
 影片讲述的是在古代刺客组织离恨谷中,一位少年侠客如何成为天下第一刺客的惊险故事。

点击图片可查看大图

软字幕无法在截图上展现,HDR版本/杜比视界版本截图会出现颜色异常,请使用支持的设备播放!

部分资源为软字幕,移动端推荐播放器:MxPlayer,nPlayer,infuse ,其他播放器请自行尝试。

部分资源为软字幕,电脑端推荐播放器:PotPlayer,完美解码,KMPLAYER,其他播放器请自行尝试。1 个附件 售价 大小 下载 时间

Song.of.the.Assassins.2022.2160p.WEB-DL.H265.AAC-HDBWEB[BTBTT].torrent 0 金币 12.09K 14536 次 2022-5-14

#1楼
发帖时间:2022-05-14 12:14:49   |   回复数:1
linbr
武林高手
多谢楼主分享
2022-5-30 #2楼
游客组